ชื่นชมกับธรรมชาติพร้อมห้องพักริมน้ำ รองรับทั้งแบบเดี่ยว คู่ และแบบหมู่คณะ

มาพร้อมพื้นที่สำหรับจัดเลี้ยง อบรม/สัมมนา ในราคาสุดพิเศษ

www.thegraceamphawa.com

โทร. 03-471-2244

TheGraceAmphawa

www..thegraceamphawa.com

TheGraceAmphawa
TheGraceAmphawa
TheGraceAmphawa
TheGraceAmphawa
TheGraceAmphawa